Jak šel čas…

Fotky z Jáňova dvora před rekonstrukcí a během ní v letech 2007–2008.