FARMA A PRODUKTY

S naším dvorem má co do činění také Ovčí farma Podyjí zaměřená na chov ovcí a koz. Možná si říkáte, že tato zvířata patří spíš někam do hor, pasou je snad ve vinohradech? Ano, i vinnou révu občas mlsné jazýčky našich koz vyzkouší… 

Poslání našich stád je ale jiné. Ve zdejší tradičně zemědělské oblasti se ovce a kozy chovaly odnepaměti. Vždy ale spásaly plochy, které nešlo obhospodařovat jiným způsobem. Například značná část nedaleké Pálavy, kterou vidíte na fotografii, není zalesněna právě proto, že byla spásána malými stády z přilehlých vesnic.

Postupem času tak vznikla jedinečná území, především z hlediska krajinného rázu a ochrany přírody,  která by ovšem bez pastvy neutěšeně zarůstala a často nenávratně mizela. A právě ta jsou životním prostorem našich stád, která vracejí cinkání zvonečků a živou atmosféru do zdejšího pohostinného kraje.

Fotogalerie z naší farmy

Jáňův dvůr farma

Naše stáda potkáte na pastvě třeba při výletě na Pálavu nebo do Národního parku Podyjí a v Jáňově dvoře můžete získat produkty tohoto chovu. Ať už jehněčí maso v nabídce kuchyně, rukodělné výrobky z vlny či přikrývky plněné vlnou z našich ovcí. Naši hosté pod nimi spí a jsou i k zakoupení. Hnědé kozy chováme na mléko, z něhož vyrábíme v malých šaržích sýry – čerstvý bílý sýr i několik druhů sýra zrajícího. I sýry jsou k ochutnání v kuchyňské úpravě nebo k zakoupení s sebou. Více o farmě na www.farma-podyji.cz

Jáňův dvůr farma
Jáňův dvůr farma